Onboarding pred dátumom nástupu

Onboarding pred dátumom nástupu Čas sú peniaze. Pri uvádzaní nového zamestnanca do firemných procesov to platí bezvýhradne. Koncepcia Firemnej univerzity obsahuje[…]

Read More...

VIRTA runs Moodle 3.3

Dnes, 15.5.2017 vyšla nová verzia Moodle 3.3 no a aj my už máme prvý rozbehaný Firemná univerzita server na tejto verzii. V[…]

Read More...

VIRTA runs Moodle 3.3

Dnes, 15.5.2017 vyšla nová verzia Moodle 3.3 no a aj my už máme prvý rozbehaný Firemná univerzita server na tejto verzii. V[…]

Read More...