Efektívne spracovanie dodaného obsahu na vzdelávací obsah User generated content (Obsah vytvorený používateľmi) je dnes najhodnotnejším zdrojom pre vzdelávanie. Informácie a návody si[…]

Read More...

Úzke hrdlo riadenia organizácie

Viesť organizáciu nie je jednoduché. Potreba správnych rozhodnutí dala vzniknúť metodikám pre predikciu najrôznejšieho druhu, vznikli softvérové riešenia s funkciou[…]

Read More...