Efektívne spracovanie dodaného obsahu na vzdelávací obsah User generated content (Obsah vytvorený používateľmi) je dnes najhodnotnejším zdrojom pre vzdelávanie. Informácie a návody si[…]

Read More...

Mobilný poklad v hluchom čase

Firemné vzdelávanie stojí hlavne čas. Produkčný čas, keď zamestnanec netvorí hodnoty, nerieši zákazníkov, neuzatvára obchody a negeneruje zisk. Tento čas[…]

Read More...