Efektívne spracovanie dodaného obsahu na vzdelávací obsah User generated content (Obsah vytvorený používateľmi) je dnes najhodnotnejším zdrojom pre vzdelávanie. Informácie a návody si[…]

Read More...

Princíp padajúceho h…nevu

Každý to pozná… Problémy ktoré sa stretnú s manažérskou špičkou spôsobujú veľmi nepríjemné slovné výmeny, prichádzajú obvinenia a riešia sa[…]

Read More...

Motivácia uznaním

Ten najúžasnejší manažér si všetko pamätá, všetko vidí a dokáže pochváliť práve vtedy keď to najviac treba. Úžasných a dokonalých[…]

Read More...