Sústavný rozvoj zamestnanca

Pravidelný ročný, alebo polročný hodnotiaci rozhovor pokryje len krátke obdobie pred uskutočnením hodnotenia, zahŕňa aj staršie pamäťové stopy diskutabilnej kvality.[…]

Read More...