Investície do vzdelania zamestnancov a dopad na ich produktivitu

Investície do vzdelania zamestnancov a dopad na ich produktivitu

Na túto tému sme zozbierali viacero článkov a odkazov na formálne autority, ktoré realizovali merania takéhoto vzťahu.

How Education And Training Affect The Economy
Real labour productivity per person employed – annual data
Key figures on Europe 2015 edition
Guide for Training in SMEs
Štatistiky EU pre vzdelávanie a prácu

 
 
 

View On WordPress