Spravte nám v tom poriadok!

Priveľa vecí je dnes inak. Kto zvládol pandémiu pridobre vie, že bez zmien to nepôjde.
Možno preto sa stretávame stále častejšie s požiadavkami na podporu systematizácie organizácií, najmä výrobných a s vysokou pridanou hodnotou.
Scenár je pomerne jednoduchý; mladý špecialista na procesy/HR/kvalitu je angažovaný s poslaním zaviesť v organizácii systém tak, aby mohla organizácia prežiť a prosperovať.
Nie je to však také jednoduché. Stoja pred nami tri prekážky, ktorých je veľmi rozumné poradiť sa.
– Rozpočet
– Konzistentná komunikácia zmeny
– Kultúrne prekážky
No a čo s tým? Poraďte sa. Napíšte mi.
#systematic#processmanagement#hrsupportVIRTA s.r.o.#firemnauniverzia

Firemna univerzita by VIRTA