Obchodná spoločnosť v poisťovníctve

Obchodná spoločnosť v poisťovníctve

Productinfo umožňuje udržiavať úroveň a kvalitu reprezentantov

Hlavnou ingredienciou obchodného vzťahu sú ľudia. Zákazník na na jednej strane, nech aj podpisuje kontrakt v mene firmy, či spoločenstva a zasa človek – osoba zastupujúca dodávateľa. V poisťovníctve známa ako reprezentant, alebo skrátene REP.

Práve títo ľudia určujú pravdepodobnosť uzavretia zmluvy a zakladajú predpoklady k úspešnému…

View On WordPress