Mobilný poklad v hluchom čase

mini

Firemné vzdelávanie stojí hlavne čas. Produkčný čas, keď zamestnanec netvorí hodnoty, nerieši zákazníkov, neuzatvára obchody a negeneruje zisk. Tento čas sa priveľmi podobá prestojom. Ibaže prestoje sa neplánujú a neplatí sa za ne vzdelávačom. Niekedy majú školenia dokonca rovnaký efekt na produkciu ako prestoje! A pritom by sa dali tieto dve veci spojiť. Vzdelávanie počas prestojov. Ako?…

View On WordPress