Naše vízie pre Váš úspešný rok 2017

0wdpet-ufqs-todd-diemer

Rok sa s rokom stretol. Výsledky, ktoré sme v ňom dosiahli nám dávajú pevný základ a zmysluplné smerovanie pre pohľad do budúcnosti. Už dnes je isté, že rok 2017 bude plný inovácií a výziev. Tešíme sa na dokončenie inšpiratívnych projektov, pokračujeme v snahe doladiť vzdelávacie služby, dostupné naozaj pre každého. Pokračujeme v rozbehnutých startupoch, v dosahovaní čiastkových aj celkových…

View On WordPress