Burza spôsobilostí pri Service delivery

Burza spôsobilostí pri Service delivery

Dodávku prevádzkových služieb riešia Service delivery manažéri (SDM). Ak vznikne akýkoľvek incident, povolá sa príslušný riešiteľ na jeho vyriešenie v zazmluvnenom čase a kvalite. Riešitelia sú poväčšine určení prevádzkovou dokumentáciou, z ktorej vychádzajú dispečeri, pri prideľovaní pracovných príkazov. Toľko teória o Service delivery, ako je vnímaná a riadená vo veľkých kontraktoch, kde sa…

View On WordPress