Relax, impulz, inovácia.

Firemnú univerzitu sme stavali ako nástroj na znižovanie bariér. A čas je bariérou pre nápady a inovácie.

Viete koľko trvá zápis nápadu do tímovej diskusii k inováciám? A koľko trvá zápis prvej reakcie na takýto nápad? Pár sekúnd.

http://www.virta.sk/wp-content/uploads/2018/08/innovation_add.mp4

Samozrejme pri takýchto impulzoch sa veľmi cení možnosť kontroly po čase, keď sa myšlienky usadia.…

View On WordPress