Aké zmeny čaká firemné vzdelávanie?

Toto nebude vedecký článok ani pojednanie o trendoch vo vzdelávacích technológiách. Na to nemám empirický základ. Bude to však článok o tom, čo tuším a aj o tom, v čo dúfam.

Čakajú teda firemné vzdelávanie nejaké zmeny? Áno čakajú, a bude to veľké.

Už dnes sú úplne jasné dva vplyvy, ktoré zásadne ovplyvňujú koncept a prevádzkovanie vzdelávania v organizácii. Prvým vplyvom, či obmedzením je aktuálne šokovo nasadená práca z domu, druhým je pomaly prichádzajúci šok ekonomický vo forme škrtania rozpočtu na vzdelávanie a rozvoj.

No alt text provided for this image

Home office alebo distribuovaná lokalizácia pracovnej sily

Práca z domu je teraz bezpečná pre zdravie, pre firmy je aj menej nákladná, je ekologická, inšpiratívna, viac wrok-life balanced, a celkom úprimne, otvára viac príležitostí pre zdieľanie osoby medzi viacerých zamestnávateľov.

Technologicky sme na tento typ práce dobre pripravení, internet je dostupný a rýchly, vzdelávanie má podporu v systémoch na riadenie procesu vzdelávania, digitálneho vzdelávacieho obsahu je kvantum, nástrojov a medií na tvorbu obsahu je tiež veľa a tieto technológie sú dobre dostupné.

Akceptácia zamestnancov vzdelávať sa online rastie spolu s priemerným vekom populácie, teda ani ľudské vnímanie a postoj nie je problémom.

No alt text provided for this image

Okresaný rozpočet na vzdelávanie

Áno, čakajú nás ťažké časy a vzdelávanie stojí pri šetrení v prvom rade. Počas zotavovania ekonomiky nebude veľmi z čoho brať na rozvoj, aj keď všetci rozumejú konkurenčnej výhode vedomostnej ekonomiky. Aj v minulých krízach si časť nákladov na svoje plecia vzali zamestnanci a nebude tomu inak ani teraz.

Obmedzené zdroje predsa len dovolia spúšťať vzdelávacie aktivity s jasným a dokázateľným prínosom. Tento trend je nie len nevyhnutný, ale dúfam, povedie k zlepšeniu merania tréningových potrieb a ich naplneniu vzdelávaním.

No alt text provided for this image

Top téma zmien

Čo nás teda čaká? Myslím si, že to bude výrazný posun k čistokrvnej Industrie 4.0. Teda, výroba bude čím viac robotizovaná a hodnota zamestnanca sa bude o mnoho viac počítať jeho vedomosťami a spôsobilosťami ako jeho fyzickou silou. Prinesie to potrebu zmeny formy zamestnávania – veľmi podobná freelancingu. Teda vysoká odbornosť využitá a zhodnotená viacerými zamestnávateľmi. Kmeňové tímy sa zas posunú k strategickým a vizionárskym trustom.

Zamestnanecké tímy sa transformujú na odborné alebo doménové tímy, ktoré sa budú stretávať onlie alebo na na neutrálnej pôde coworkov alebo hubov. Výrobný zamestnanci v priemysle sa zas napoja na sústavné systémy zlepšovania a udržovania súladu medzi požiadavkami na role a pozície s ich vedomosťami a spôsobilosťami.

Aké témy očakávam v oblasti vzdelávania?

  • Systematizácia vzdelávania viazaná na proces alebo službu
  • Transformácia vzdelávacích obsahov na „mikro“ segmenty, ktoré sa budú môcť individuálne dávkovať podľa kontextu a potreby zamestnanca
  • Nová rola alebo pozícia v HR tímoch – stratégia rozvoja kompetencií (aj keď popravde táto rola tu bola dávno a stále patrí do riadenia ľudského kapitálu)
  • Vyhľadávanie zamestnancov cez spôsobilosti viac ako cez pozície, z dôvodu zmeny formy a rozsahu zamestnávania
  • User generated content – teda ťažisko vzniku vzdelávacieho obsahu vznikne medzi zamestnancami alebo členmi osobného alebo virtuálneho tímu. Hlavnými výhodami sú nízke náklady a reálny, autentický kontext s produkciou
No alt text provided for this image

Čakajú nás zmeny a môžu priniesť veľa dobrého. Dúfam, že nás budú bolieť čo najmenej.