Práca z domu sa stala súčasťou praxe.

Má nesporné výhody aj svoje nedostatky. Kľúčovým faktorom je zmena organizácie práce.
Je nebezpečné nechať zamestnancov na domácej práce tápať v prioritách v termínoch a aj v použití kooperačných technológií. Nech už máme v tíme akékoľvek šikovné nástroje, bez spoločného konsenzu o pravidlách ich používania sú nanič.
Nech máme v tíme dobrú komunikačnú kultúru, bez určených cieľov a korektnej spätnej väzby môžu nastať nedorozumenia a zbytočné konflikty.
Nech máme jasné pravidlá pre riziká a pridelené zodpovednosti, bez overenia súladu s realitou riskujeme problémy a sankcie.
Už len týchto pár domén dostať pod kontrolu vyžaduje nový prístup k organizácii riadenia ľudských zdrojov. Jednoduché a navzájom prepojené služby vedia pomôcť viac, ako by ste čakali.
Zistite viac, napíšte mi správu.

#remotework#hrsupport#compliancemanagement#firemnauniverzita by VIRTA s.r.o.

chngemenegement support for remote work