Melanchólia a pocit neistoty je súčasťou života aj toho pracovného.

Zmeny, krízy, ohrozenia sú tu vždy a nepomáhajú produktivite ani dlhodobému rozvoju zamestnanci či celej organizácie.
Je viacero prístupov, riešení, či metód, ktorými je možné intervenovať, alebo lepšie, konzistentne vplývať na prostredie a nastavenie pohody a sociálnej istoty zamestnancov.
Jedným z takýchto nástrojov s dlhodobým efektom, je hodnotenie cieľov. Pripravili sme preto online nástroj pre sebahodnotnie, asistované zápisy hodnotiacich rozhovorov, definovanie cieľov s online hodnotením a aj s tvorbou akčných plánov pre dosiahnutie cieľov.
Takýto environment cieľov a ich postupného napĺňania s transparentnej spätnej väzby pomáha udržiavať komfort istoty a motivovať zamestnancov k rastu a zlepšovaniu.
Apropo zlepšovanie – viete, že sa nám podarilo integrovať inovačný proces s procesom assessmentu? Veľmi inšpiratívne „ihrisko“ to je.
Chcete vedieť viac? Napíšte mi spokojne správu.
#targets #assessment #hrsupport #firemnauniverzita VIRTA s.r.o.

Hodnotenie a ciele pre zamestnancov